Гражданско присъствие пред Министерски съвет 25.11.2009

Снимки: Елица Стоянова