Редене на изложбата за Рила в централна ж.п. гара София

Който не е участвал в такъв купон, много е изтървал:-)