Гражданско присъствие пред Министерски съвет 09.12.2009

Снимки: Елица Стоянова