Гражданско присъствие пред Министерски съвет 16.12.2009

Снимки: Елица Стоянова