Елитни кучета подари Парк „Странджа” на местни животновъди

През последните години в Странджа са погубени десетки селскостопански животни, сред тях овце, кози, жребчета, малачета, теленца. Само преди десетина дни в района на с. Близнак вълчица уби 17 овце и 4 кози.

Не случайно ръководството на ПП „Странджа” избра да подари на стопаните с големи стада именно кучета от тази порода. Каракачанското куче е една от най-древните породи в Европа, с хилядолетна история и консервативно селекциониран генотип. То е потомък на пастирски кучета на траки и прабългари. Номадите каракачани, които са считани за потомци на древните траки, до скоро пасяха многобройните си стада през лятото по българските планини, а през зимата в Беломорска Тракия и по Южното Черноморие. Благодарение на силно консервативните им животновъдни традиции, те са съхранили в чист тип най-старите форми домашни животни в Югоизточна Европа – каракачанската цекелска овца, каракачанският кон и каракачанското куче.

Каракачанското куче е с едър ръст и мощна физика, с компактни пропорции. То има голяма глава, обемна муцуна, масивни крайници. Те са интелигентни и съобразителни, с независим, самоуверен характер и вродена злоба към хищниците. Каракачанското куче има контрастна украска и е готово да защитава своето стадо с бързина и експозивност. Това куче винаги се бие с хищниците с цел победа. Специалистите кинолози твърдят, че са необходими минимум две кучета на стадо, като винаги едното от тях трябва да е женска.

Елитните кучета са закупени с цел предотвратяване на конфликта между хората и хищниците, породен от щетите, които тези видове нанасят на домашните животни. И тази инициатива на парковата дирекция е подкрепена от проект „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”