Почистване на влажни зони в Парк „Странджа”

През изминалата година дирекцията на ПП „Странджа” изгради три кули за наблюдение на птици в защитената територия. Днес експертите на парка разказаха на посетителите за значението на зоните около блата, езера, лимани, морето. Това са местата, в които намират подслон и прехрана хиляди птици през всички сезони на годината. Освен всичко друго влажните зони осигуряват храната и поминъка на местното население.

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“.

Темата е избрана, за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството. Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие. Все още обаче, загубата на крайбрежни, морски и вътрешни влажни зони продължава с високи темпове. За последните 40 години приблизително 40 % от влажните зони са деградирали и са с влошени екологични условия.

Световният ден на влажните зони е първият празник за годината от екологичния календар и традиционно се отбелязва в България и в странджанският регион с информационни и образователни кампании, с активното участие на детски и учебни заведения чрез открити уроци, тематични занимания, изложби, презентации, брошури и други екоинициативи.

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават редица инициативи. Вие също бихте могли да се включите като направете снимка от влажна зона, която е най-близо до вас. Това може да стане в периода 2 февруари - 2 март 2016 г. като се публикува снимката на адрес: www.worldwetlandsday.org. Снимката следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население.