Протест в София, Флоренция и Париж срещу изгарянето на отпадъци

За пореден път група граждани от инициативата „Не на изгарянето на отпадъци в София“ изразяват своето несъгласие с плана на Столична Община да инвестира стотици милиони евро в Топлофикация за проект за изгаряне на отпадъците на София, въвеждайки най-неефективния, остарял и рисков начин за „справяне“ с боклука.

Европейските и национални цели за ресурсна и енергийна ефективност могат да бъдат постигнати само чрез действително работещо разделно събиране и интензивно рециклиране на отпадъците и мерки за намаляване на енергийните загуби от домакинствата. Вместо да постигне тези цели, изгарянето на най-мръсното гориво от отпадъци ще влоши здравното състояние на столичани и ще натовари такса смет. Настояваме за широко обществено обсъждане на екологичните, здравните и икономическите рискове, свързани с проекта, наред с подробна оценка на разходите и ползите от проекта.

Официалната позиция на екологично сдружение „За Земята“ относно проекта изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София