'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на ЕК

26 Май 2016
4742
Европейското признание идва съвсем заслужено, защото проектът е пример за успешни действия в 9 Натура зони в България, който на практика демонстрира как опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това.
Повече за церемонията вижте на: http://forthenature.org/swissprogramme/280 Актуални постижения и резултати от проекта на: http://forthenature.org/documents/1394