Форум 'Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000'

05 Окт. 2016
32963
Акцент на дебата бяха социално-икономическите ползи от опазването на природата и добрите практики от региони в Натура 2000 в България, които доказват как бизнес и опазването на средата вървят ръка за ръка. В събитието участваха и министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, посланикът на Швейцария - Н.Пр. Денис Кнобел, зам. министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Специален гост бе г-н Юрген Мюлер - началник на кабинета на Еврокомисаря по околна среда и по околна среда, морско дело и рибарство.

Поводът за форума е наградата на Европейската комисия Натура 2000 в категорията "социално-икономически ползи", която успешният проект "За Балкана и хората спечели на 23 май 2016-та година.

“За Балкана и хората” е съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Проектът обединява усилията на десет партньори от България и Швейцария: пет български неправителствени организации (Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, Асоциацията на парковете в България, Българското дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие, WWF – Дунавско-Карпатска програма) и четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и Фондация SAVE), както и българското Министерство на земеделието и храните, представено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

За проекта