Комисията по петициите към Европейския парламент се увери в случващото се на Рила

10076