Българска фондация “Биоразнообразие” (БФБ)

Българската фондация “Биоразнообразие” (БФБ)

 

  • Адрес: София 1000, ул. Триадица 6, ет. 5, офис. 504
  • e-mail: bbf @ biodiversity.bg 
  • уеб сайт: https://biodiversity.bg
Българска фондация "Биоразнообразие" е неправителствена организация, чиято мисия е да допринася за опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на България и съседните страни от Югоизточна Европа.

Фондацията подпомага развитието на организациите и институциите, ангажирани с биоразнообразието, стимулира участието на гражданите и местните общности в планирането и управлението на природните ресурси и защитените територии, и повишава обществената ангажираност към проблемите на биоразнообразието.

Природозащитата е много повече свързана с изграждане на мостове, отколкото с издигане на защитни стени.

Други наши членове

Виж всички членове