Софийско гражданско сдружение 'Щастливеца'

Софийско гражданско сдружение 'Щастливеца'
“Щастливеца” се формира в началото на 2006 г. от спонтанно възникнала гражданска инициатива, свързана с проблемите на столицата. Основни цели на сдружението са: постигане на реален и ефективен граждански контрол върху работата и решенията на държавни и общински органи на властта; участие при формирането и прилагането на техните решения; подобряване на жизнената среда на жителите на гр. София; прозрачност и информираност на гражданите относно действията на държавните и общински органи на властта. Сдружение “Щастливеца” е било инициатор и участник в обществени обсъждания, преконференции, медийни изяви, срещи с представители на институциите, митинги, подписки, дебати и дискусии, лекции, хепънинги и пърформанси, изложби, работилници.

Дейности:
- гражданско представителство в комисията по околна среда и води на Столичния общински съвет;
- участие в обществените обсъждания на Общия устройствен план на София;
- участие в гражданската коалиция „Нулеви отпадъци“ за комплексно разрешаване на кризата със столичните отпадъци;
- участие в кампанията за Иракли и Черноморието чрез организиране на публични акции и универститетски семинари.

Текущи проекти:
Университетски проект за гражданско участие и устойчиво развитие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, подпомогнат от CEE Trust — целта е осъществяване на широк граждански форум в университетска среда и включване на проблематиката на гражданското участие и устойчивото развитие като практическа дейност в учебните програми на различни университетски специалности.

Най-актуалната, официална и добра информация за Сдружение Щастливеца: [url">http://placeforfuture.org/?cat=33 и [url">http://placeforfuture.org/?page_id=71

Допълнителни връзки за Щастливеца:

Дневник на Щастливеца в Blogger
Сайтът на СГС-Щастливеца в Гугъл
"Място за бъдеще" в Youtube
"Щастливеца" във Фейсбук

Други наши членове

Виж всички членове