Белият Бряг - Балчик

Белият Бряг - Балчик
Цели на сдружение „Белият Бряг” - Балчик

Сдружението има за цел опазването и възстановяването на природата. Акцентът пада върху работата по решаване на местните проблеми в Балчишка община и активното единодействие с всички природозащитни организации в региона за решаване на екологични и социални проблеми . Първата цел на младото ни сдружение е да се повиши информираността на местното население и изграждане на мрежа от природозащитни организации в Добруджа. Дългосрочно искаме да помогнем за осъществяването на план за развитието на региона, в който опазването и възстановяването на природата да е една от приоритетните цели. Помагаме за популяризирането и развитието на алтернативни форми на туризъм и опазването на местните традиции и култура.

За постигане на целите си използваме всяка възможност за работа с населението, в тесен контакт сме с местните медии, имаме постоянна комуникация с общината, организираме различни събития.

Сдружението се финансира чрез дарения и членски внос, а за в бъдеще ще участваме и в различни природозащитни проекти.

Други наши членове

Виж всички членове