Сдружение за дивата природа БАЛКАНИ

Сдружение за дивата природа БАЛКАНИ
  • Адрес: Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ет. 4, стая 469; София 1164, бул. Драган Цанков 8
  • Ел. поща: office@balkani.org
  • уеб сайт: http://balkani.org/
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ започва работата си през 1988 г. Регистрирано е като юридическо лице през 1992 г. под името "Зелени Балкани - София", а настоящото си име придобива през 2000 г.

Сдружението се управлява от Общото събрание и Управителен съвет, състоящ се от пет души. На ежеседмични сбирки се решават оперативни въпроси на Сдружението.

Сдружение БАЛКАНИ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация, работеща в обществена полза. В тази връзка годишен финансов и описателен отчет за работата се депозират в сътветния регистър на Министерство на правосъдието, и ще бъдат достъпни на интернет страницата им след април 2004 год.

В организацията членуват повече от 70 души. Много от тях са биолози и еколози от Билогическия факултет на Софиийски университет и Лесотехнически университет, но наред с тях има и хора, интересуващи се от опазването на природата от най-различни професионални области, както и членове от чужбина.

Други наши членове

Виж всички членове