Календар

РИОСВ-София ще състави акт на кмета на Сапарева баня заради пътя до хижа 'Пионерска' - Паничище

Възложител на пътя е община Сапарева баня, която не е изпълнила задължението си да уведоми РИОСВ-София за проекта и не е провела процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Разширението и рехабилитацията на пътя подлежи на преценяване на необходимостта от доклад за оценка за въздействие върху околната среда - ОВОС.

Източник: stroitelstvo.bg
РИОСВ-София ще състави на кмета на община Сапарева баня акт за административно нарушение, защото не е уведомил компетентния орган за започналата реконструкция и рехабилитация на път хижа „Пионерска”-Паничище. Това разпореди министър Джевдет Чакъров на базата на констатациите от възложената от него проверка в Националния парк „Рила”, извършена от експерти от дирекцията на парка, РИОСВ-София и МОСВ.

Проверката установила, че са започнали строителни дейности по пътя. Проектът предвижда и разширяване на трасето, при запазване на категорията му, съобщиха от екоминистерството.

Разширението и рехабилитацията на пътя подлежи на преценяване на необходимостта от доклад за оценка за въздействие върху околната среда - ОВОС. Проектът е преработван, за да не бъде засегната територията на НП”Рила”. Компетентния орган за решението е РИОСВ-София.

Възложител на пътя е община Сапарева баня, която не е изпълнила задължението си да уведоми РИОСВ-София за проекта и не е провела процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Изискването за съответното решение от РИОСВ-София не е съобразено при издаването на разрешенията за строеж от главния архитект на община Сапарева баня.

По останалите констатации от доклада от проверката компетентен орган е дирекцията на НП ”Рила” и се очаква решение и оттам.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини