Проект за нова ВЕЦ на река Янтра беше отхвърлен на обществените обсъждания

WWF България
28 Окт. 2009
6368
Проект за нова ВЕЦ на река Янтра беше отхвърлен на обществените обсъждания
Предложението за изграждането на ВЕЦ беше еднозначно отхвърлено от участниците в обсъжданията в Белцов, Долна Студена и Ценово.

Присъстваха кметове, представители на общинския съвет, собственици и арендатори на земя покрай река Янтра, жители на общината, вкл. бивши служители на гражданска защита и хидроинжинери, русенски активисти на национален риболовен клуб „Стари видри”, местното рибарско сдружение Аспиус, клуб по водни спортове „Бяла звезда” - Русе, Ротари клуб Русе, природозащитните организации WWF, БДЗП и Клуб Приятели на Русенски Лом.

Основните аргументи против изграждането на ВЕЦ бяха, че централата ще подприщва реката, което значително увеличава риска от аварии и наводнения. Земите на Ценово и Долна студена и самото село Долна студена са сред най-рисковите за наводнения места по река Янтра. И сега част от земите на Ценово покрай реката са преовлажнени през пролетта. Опасенията са, че покачването на подпочвените води заради задбаражното езеро на ВЕЦ може да доведе до трайно загуба на тези земи като земеделски.

Кметът на община Ценово заяви, че този проект влиза в противоречие и може да обезсмисли други проекти на общината, като развитие на туризъм, дейността на кариера, разположена на същото място, проекти за опазване рибите в Янтра. Това беше подкрепено от спортните клубове, които заявиха, че подобно съоръжение може да доведе до оттегляне на над 2000 туристи ежегодно, като това вече се е случило с река Искър.

Още през 2007 година инвестиционното предложение за МВЕЦ “Янтра 1” беше разгледано от РИОСВ – Русе, като предизвика остра реакция и внасянето на отрицателни становища. Въпреки основанията за спиране на проекта още тогава РИОСВ-Русе не взе такова решение. В долното си течение Янтра е притокът на Дунав с най-запазена природа, част от Натура 2000.

Полезни връзки: Какво представлява предложената мини ВЕЦ на Янтра