Европа ще спечели, ако действа първа срещу промените в климата

WWF България
05 Ноем. 2009
3851
Европа  ще спечели, ако действа  първа срещу промените  в климата
RECIPE – доклад за енергийната и климатична политика в Европа, изготвен от Потсдамския институт за отражението на климатичните промени и още четири европейски изследователски институции, и подкрепен от финансовия гигант Allianz и WWF, също така заключава, че ако цената на борбата с глобалното затопляне бъде добре разпределена, в света няма да има финансово обременени региони.

“Предпазването от климатичните промени е икономически възможно и достъпно”, казва професор Отмар Еденхофер главен икономист на екипа. “Ако Европа започне борбата рано, дори това да е едностранно, инвестицията ще се избие заради значително по-ниската цена.”

Професор Еденхофер, който също така е председател на работна група към Междуправителствената група за промените в климата (IPCC), казва, че в глобален план ключов механизъм за поддържане на ниска стойност на инвестициите ще бъде финансовото подпомагане на развиващите се икономики.

“Най-важното, за да остане цената достъпна, е да създадем обвързващи политически условия, които да влязат в сила веднага и да се усети ефектът още в следващото десетилетие,” казва професор Еденхофер.

Бездействието в следващото десетилетие ще увеличи цената почти двойно

В своя доклад учените сравняват три модела на енергийна икономика и ги използват за основа на своите препоръки за европейска климатична политика. Те предлагат различни варианти за намаляване на емисиите на основните замърсяващи сектори – енергетика, производство на цимент и стомана, транспорт и земеделие, като установяват, че мерките срещу глобалното затопляне ще струват само една година на забавено икономическо развитие до 2050 г.

Ако не реагираме веднага чрез взимане на адекватни мерки, това ще ни струва поне 46% повече от взимането на мерки сега. Тук учените не взимат под внимание огромната цена на щетите, причинени от изменението на климата заради невзимането на мерки. Това прави мерките срещу промените в климата още по-приемливи.

Проучването показва, че възможностите за мащабни мерки срещу промените в климата ще бъдат напълно изчерпани до 2020 г.

Allianz и WWF създават партньорство за климата през 2007 г., две години след като двете организации си партнират на глобално и регионално ниво, включително в изготвянето на проучвания за цената на риска от промените в климата в Съединените щати. От Allianz смятат, че след като 40 процента от загубите в застрахователния бизнес се дължат на последици от промените в климата, това е достатъчна причина организацията да работи в тази сфера.

“Никой друг пазар няма да се разраства толкова бързо и бурно и да привлича толкова големи инвестиции в следващите десет години, колкото пазарът свързан с климатичните промени и нисковъглеродната икономика”, казва Йоахим Фабер, изпълнителен директор на Allianz Global Investors.

“Но готовността на нашите клиенти да инвестират зависи от добрите условия. Сега е ред на политиците да подсигурят тези условия. Това включва не само сигурни начини за постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии, но и пазарни механизми като търговия с емисионни сертификати, система за ограничаване и търговия с емисии, скоростно приемане на европейската директива за насърчаване на възобновяемата енергия, която да гарантира на инвеститорите сигурни тарифи на изкупуване, и повече инвестиции в ниско-въглеродни технологии.”

Важно е да не намалява натискът върху замърсяващите производства

Allianz и WWF резюмират извода от доклада така: “Светът има нужда от истински лидери и проучването RECIPE показва, че Европа може само да спечели от лидерството”. “Превръщайки се в лидер с амбициозни цели за намаляване на СО2 емисии, икономиката на Европа печели от това, че не инвестира повече във въглеродни технологии, които ще трябва да бъдат преустановени много скоро.”