strandza_027small2.jpg[/img"> Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) даде ход на делото, с което Община Царево се опитва да обжалва заповедта за обявяване на Природен парк Странджа от 1995 г. заради неясни граници. Ответна страна по делото е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Тактиката, която използват Община Царево и „Краш 2000” ООД, е аналогична на ситуация, в която доказан от съда убиец след това обжалва в съда акта за раждане на убития, за да докаже, че той не е съществувал." /> Започна съдебно дело, което може да заличи Природен парк Странджа

Започна съдебно дело, което може да заличи Природен парк Странджа

19 Март 2007
122
[img">strandza_027small2.jpg[/img">

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) даде ход на делото, с което Община Царево се опитва да обжалва заповедта за обявяване на Природен парк Странджа от 1995 г. заради неясни граници. Ответна страна по делото е Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Кметът на Царево беше подпомаган от трима адвокати. Като заинтересована страна по делото се включи и фирмата „Краш 2000” ООД, която също иска да обжалва заповедта за създаване на Природен парк Странджа със съдебно дело, което се очакваше да започне утре.

През 2006 г. Върховният административен съд обяви за незаконно строителството на вилно селище „Златна перла” край село Варвара. Сега нарушителите на закона – „Краш 2000” ООД и Община Царево - се опитват да отменят заповедта за обявяване на Природен парк Странджа.

Тактиката, която използват Община Царево и „Краш 2000” ООД, е аналогична на това, доказан от съда убиец след това да обжалва в съда акта за раждане на убития, за да докаже, че той не е съществувал.

Като заинтересовани страни по днешното дело се включиха и две физически лица от селата Синеморец и Кости на територията на Природен парк Странджа, които имат интерес да развиват екотуризъм и земеделие в природния парк, както и неправителствените организации „За Земята” и Българска фондация Биоразнообразие (БФБ).

На следващото заседение на съда, което се очаква да бъде в края на месец май 2007 г., като заинтересовани страни ще се включат още дирекцията на Природен парк Странджа и Асоциацията на парковете в България.

В седемдневен срок юристите на МОСВ, „За Земята” и БФБ ще се запознаят с искането и задачата на вещото лице, на което съдът ще поръча съдебно-техническа експертиза, която да докаже дали може или не да се установят границите на природния парк.

Природозащитните организации, обединени в коалиция „За да остане природа в България”, организираха мълчаливо присъствие на площад „Св. Неделя” по време на заседанието на ВАС. Утре в 9.00 часа отново ще има гражданско присъствие на същото място.

Заповедта за обявяването на Природен парк Странджа е единственият документ, който спира застрояването на най-южната част на българското черноморско крайбрежие. Природен парк Странджа е създаден през 1995 година (заповед РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда и водите) с цел опазване уникалната природа във водосборите на реките Велека и Резовска и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие.

Настоящото дело е пореден опит за разрушаване на системата от защитени природни територии в България. Тези действия започнаха през 2006 г., когато Върховният административен съд отмени заповедта от 1980 г. за обявяване на Защитена местност Камчийски пясъци. Това стана по искане на друг инвеститор, заменил земеделски земи срещу дюни в община Долен Чифлик.

Отмяната на заповедта за обявяване на Природен парк Странджа ще освободи процедурите по продажби и замени на 20 000 декара общински имоти в границите на природния парк. Мотивът за облекчаване разпореждането с имоти на общината беше подчертан и от кмета на община Царево Петко Арнаудов в негово изказване пред Общинския съвет в Царево нa 24 ноември 2006г.(www.tzarevo.net).

За контакти:

Цвета Христова, «За Земята», 089 546 15 90
Катерина Раковска, WWF Дунавско-Карпатска програма България, 02/8656130