Икономистите не оценяват „природния капитал” - доклад на Програмата на ООН за околна среда

WWF България
13 Ноем. 2009
4998
Икономистите  не оценяват „природния капитал” - доклад на Програмата на ООН за околна среда
Международната природозащитна организация WWF приветства проучването и подканва световните политици да се вслушат в призива да променят икономическата си политика, с цел да бъде спряно разрушаването на природните богатства.

“Държавниците трябва да обърнат внимание на този доклад и да започнат да гледат на природата по различен начин”, каза Гордън Шепърд, Директор Глобална и Регионална Политика на WWF. “Ако подходим към икономическото развитие по-далновидно, всичко това може да се промени, но в момента плащаме за невежеството на своите управници.”

Инвестициите в опазването на природата и управлението и възстановяването на екосистемите ще донесат икономическа изгода и ползи за обществото, които далеч ще надвишават бързата печалба от безогледното използване на природните ресурси, като например изсичането на горите и прекомерния риболов, се казва в доклада.

“Изразходваме природния си капитал без да осъзнаваме цената на това, което губим”.

“Влошаването на почвата, въздуха, водата и биологичното разнообразие може да има неблагоприятен ефект върху здравето на хората, сигурността на храната, изборът на потребителите и възможностите за бизнес. Обикновено най-засегнати са бедните хора в селските райони, защото те са най-зависими от природните ресурси”, се казва още в доклада.

“Проблемът е, че икономистите не дават пазарни цени на екосистемните услуги и на биоразнообразието”, показва проучването. “Това означава, че ползите, които извличаме от природата обикновено се пренебрегват или остават недооценени при взимане на стратегически решения. “ Това на свой ред води до действия, които не само причиняват загуба на биоразнообразие, но и влошават качеството на живот.”

Докладът дава някои основни насоки за държавниците днес.

Например, трябва да бъде променена порочната практика на даване на субсидии за грижата за околната среда (към момента една трета от тези субсидии подкрепят използването на изкопаеми горива) и да се засилят инвестициите в „екологична инфраструктура”. Последното “предлага изгодни възможности, които помагат в борбата срещу промените в климата, намаляват риска от природни бедствия и подсигуряват чиста вода и храна”.

В допълнение, Гордън Шепърд от WWF казва, че бизнесът също трябва да направи преоценка на начина, по който използва природни ресурси, за да подсигури бъдещето си. По този начин бизнесът може да бъде част от решението на кризата, пред която е изправена околната среда заради загубата на биоразнообразие.

“В крайна сметка трябва да предприемем широкомащабни мерки да оценим природните ресурси и тези мерки трябва да включват всички – частния бизнес, държавата, международните споразумения като Конвенцията за биологичното разнообразие, както и самите нас,” казва Гордън Шепърд. “Ще трябва всички да направим сериозно усилие, за да се подобри здавето на планетата.”

Докладът Икономика на екосистемите и биоразнообразието беше изготвен по поръчка на министрите на околната среда на G8 с цел да се направи глобално проучване за връзката между икономиката и загубата на биоразнообразие.

Повече информация:

* Копие от доклада можете да изтеглите от www.teebweb.org

* Резюме на „Arguments for Protection” (информационен проект на WWF за защитените територии и видове в целия свят) е прикачено към този мейл. Пълният текст на „Arguments for Protection” можете да намерите тук: [url">http://www.panda.org/what_we_do/how_we_work/protected_areas/arguments_for_protection/

Възможности за интервю:

* Georgina Langdale, UNEP-TEEB, Tel: +49 228 929 87 572, Mobile: +49 1707 617 138
Email: georgina.langdale@unep-teeb.org

* Gordon Shepherd, WWF International, tel: +41 22 364 9501 mobile: +41 79 456 7959
gshepherd@wwfint.org

NB

* Във връзка с нарастващата нужда от оценяване на екосистемните услуги и в съответствие с добрите международни практики, на 26 ноември WWF Дунавско-Карпатска програма България организира кръгла маса на тема „Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми”. Според WWF, В България е особено важен въпросът за екосистемните услуги предоставяни от горите, тъй като 1/3 от територията на страната ни е покрита с гори. За да продължат горите да предоставят присъщите им услуги и за в бъдеще, днес повече от всякога се засилва необходимостта от въвеждане и регламентиране на т.нар. “плащания за екосистемни услуги” (Payments for environmental services - PES) или “възмездно ползване на екосистемни услуги”. Повече информация за кръглата маса ще получите идната седмица.