Представихме българското биоразнообразие и гражданските кампании за опазване на природата и във Франция

Представихме българското биоразнообразие и гражданските кампании за опазване на природата и във Франция
Тези две събития са последващ етап от студентски проект на френска младежка организация. През лятото на 2009 година двама представители на организацията посетиха България и участваха в различни събития, организирани от членове на Коалицията „За да остане природа в България”. Участниците във въпросните инициативи имаха възможност да се включат във видео уъркшоп, като в резултат бяха заснети 50 различни интервюта с младежи, изразяващи своето мнение за случващото се в България, за възможностите и заплахите пред устойчивото използване на природата, за усещанията и очакванията си като нови членове на Европейския съюз.

Първото от двете събития във Франция, посветени на българската природа и възможностите за устойчиво развитие, беше конференция на тема „Soi et des Hommes”. Тя се състоя в Парижкия университет „Dauphine”, а сред презентаторите бяха Alice Audouin, отговорник устойчиво развитие в медията Havas във Франция и автор на проекта Ecolash, Tony Venables, директор на Услуги за европейски граждански акции (ECAS, European Citizen Action Service), Петко Цветков и Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, Коалиция „За да остане природа” и Преслав Митранов, участник в гражданските инициативи за Рила планина. Най-много присъстващи в залата имаше от студентите специалност „Устойчиво развитие” в Университета.

Второто събитие беше откриване на изложба в клуб на асоциация „Maison des Associations”. Изложбата се състои от две части: красивата българска природа, представена чрез снимки от Зеления пояс и гражданската активност за опазване на българската природа, показани посредством снимки от различни акции и кампании на Коалицията „За да остане природа в България”. Клубът е място за срещи и обсъждания на различни организации и групи, които ще имат възможност да разгледат изложбата до края на месец декември. След това изложбата може да бъде предоставена за показване и в други френски градове, очакваме първите заявки! Ако живеете във Франция и отдавна имате желание да направите нещо за българската природа, това е момента! Пишете ни на contact@forthenature.org.

На самото откриване на изложбата, както и на конференцията в унивеситета, присъстваха граждани от най-различни държави, които живо се заинтригуваха от непознатата и красива България. Надяваме се все повече хора ще идват в нашата страна, привлечени от възможностите за културен и природен туризъм.