Презентация на тема: Генетично модифицираните организми (ГМО) – рискове и заплахи. Настоящата политика на България по отношение на ГМО (17.12.09)

Презентация на тема: Генетично модифицираните организми (ГМО) – рискове и заплахи. Настоящата политика на България по отношение на ГМО (17.12.09)
Светла Николова от Сдружение „Агролинк” и Милена Димитрова от Информационен и учебен център по екология ще ни разкажат какво представляват ГМО, какви са рисковете от тяхното отглеждане и приемане чрез храната, какви са нагласите в българското политическо пространство и как можем ние да се включим в кампания за ограничаване на ГМО в България. Германия, Франция, Австрия, Гърция, Унгария и Люксембург вече забраниха отглеждането на ГМО на териториите на техните държави!

Презентацията е отворена за всички желаещи! На презентацията ще можете да разберете как да се включите по-активно в кампания за България - свободна от ГМО зона, а сега може да подпишете и разпространите петицията!

Събитието във фейсбук

Гласувайте за статията в свежо, като по този начин ще ни помогнете да разпространим информацията до повече хора!

Допълнителна информация:
Презентацията е част от обучителен курс, организиран по проект „За да остане природа в България” с финансовата подкрепа на Фондация „ЕкоОбщност” и Европейското икономическо пространство. Целта на курса е в серия от презентации граждани, доброволци и експерти в неправителствените организации да бъдат въведени в теми, касаещи гражданските права и възможностите за гражданско участие, лидерски и ораторски умения, природозащитното законодателство и биологично разнообразие. Разчитаме, че чрез тези лекции всички ние ще знаем повече и ще можем по-добре да защитаваме различни социални каузи. Според нас поради липсата на гражданско образование в училищата и университетите в България е от изключителна важност сами да намерим начин да се срещнем с хора от различни области и да обменим опит, за да може след 10 години държавата ни да бъде правова, а общесвото – граждански активно и непримиримо!

В случай, че искате да споделите вашите знания и опит, свържете се с нас на contact@forthenature.org или на телефон 0896 79 89 02 (Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие)