Обръщение към членовете на Комисията по Околна среда и води и Комисията по Земеделие и гори от Българска Асоциация Биопродукти

14 Дек. 2009
2845
Обръщение към членовете на  Комисията по Околна среда и води и Комисията по Земеделие и гори  от Българска Асоциация Биопродукти
От 2005 година до сега площите в ГМО култури в ЕС са намалели с 35%.
В момента в целия ЕС площите заети с ГМО култури са само 107’719 ha, като 74% от тези площи са в една единствена държава - Испания. Друга европейска държава, традиционно насторена „за” ГМО е Румъния. Официалната статистика показва, че площите засети с царевичния хибрид MON810 в Румъния са намалели с повече от 50%

(през 2008: 6130,44 ha, през 2009: 3093,51 ha).

Норвегия, Исландия, Швейцария, Хърватска, Сърбия, Македония, Турция - все страни, не членки на ЕС забраняват отглеждането на ГМО култури на своя територия.

Интересно защо?

Защото основния пазар на техните земеделски продукти са богатите страни от Западна Европа, а там потребителите отказват да купуват храни, произведени от ГМО.
Какво цели българското правителство с инициативата за поправка в закона за ГМО?
Къде ще продават ГМО царевицата си фермерите, членове на АЗПБ, които отидоха чак в Брюксел да искат разрешение да отглеждат ГМО и лобират активно и пред нашето Министерство на земеделието?

Кой ще предпази от генно замърсяване нивите на всички сертифицирани биологични земеделски производители в България, които вече имат добри пазари в ЕС, Япония и САЩ?

Какво ще се случи, ако Българския Парламент, няколко дни преди Коледа легализира внедряването на ГМО в България, без да се замисля за последствията?

* Ще бъдат застрашени от замърсяване традиционните култури като тютюн, грозде, рози, памук, пшеница, зеленчуци и плодове.
* Ще бъдат застрашени и възможностите за износ в ЕС на тези български продукти. Какво ядем ние, българите отдавна на никой не му пука.

Парламентаристите и фермерите шушукат, че това става под натиска на големите компании, търгуващи с ГМО.

Госпожи и господа Парламентаристи,

Българската природа е прекрасна, традиционните ни сортове и храни са вкусни, малките ни земеделски стопанства са уникални, с голям потенциал за селски туризъм (не напразно се оплакваме от „изкуствените” домати, внасяни от чужбина).

Нека и ние бъдем мъдри като нашите побратими европейците и да следваме превантивния принцип, нека не излагаме страната си на генетичен експеримент, който може да нанесе непоправими щети на бъдещите поколения.

Нека първо попитаме гражданите и тогава да решим дали да се подложат на риск от безвъзвратно генно замърсяване българските култури.

Не се поддавайте на натиска на богатите международни компании!

Страната ни е твърде малка за експерименти!

След като най-богатите и най-умните европейски държави са забранили отглеждането на ГМО, защо не и България?