Битката за „България – свободна от ГМО зона” НЕ е загубена!

14 Яну. 2010
7597
Битката за „България – свободна от ГМО зона” НЕ е загубена!
По време на обсъждането от страна на правителството са заявени определени отстъпки от досегашните текстове за промяна на Закона за ГМО в България, а именно:
- Разглеждането случай по случай на заявки за разрешителни на отделните ГМО-хибриди ще става по сложна, тромава и бюрократична процедура пред МОСВ;
- Процедурата по одобрение на отглеждането на даден ГМО хибрид ще завършва с решение на Народното събрание (след решението на МОСВ) с цел осигуряване на двойна гаранция, макар и мъглява;
- Чл.80 от ЗГМО няма да се отменя, ще си остане забрана за пускане в природата в защитени зони по ЗБР, а вече и в защитени територии по ЗЗТ и сертифицирани за биологично земеделие земи.

До голяма степен направените заявки за готовност за по-рестриктивен закон за отглеждането на ГМО в сравнение с гласувания към момента текст на проектозакона зависят от бъдещата работа по текстовете в отговорните комисии. Нашето настояване обаче ще бъде за пълно ограничаване отглеждането на ГМО в България (посредством приемане на списък забранени видове „случай по случай”, стартирайки с единствения разрешен към момента хибрид за отглеждане в Европейския съюз – царевица MON810!).

На срещата са обещани още възможност за участие на граждански организации в заседанията на Комисиите, както и съставянето на съвместна работна група по изменение текстовете на закона между представители на граждански организации и Комисията по околна среда и Комисията по земеделие и гори към НС. Това е демократична и добра възможност, тъй като до момента законопроектът за изменение на ГМО е изготвян напълно непрозрачно и без да се уведомени и поканени членовете на Консултативната комисия по ГМО към министъра на околната среда и водите, в който има трима НПО представители!

В срок от 21 дни трябва да бъдат изготвени конкретни текстове и предложения по законопроекта: това е максимален срок за доработване на законов текст между първо и второ четене.

Депутатите категорично отказаха връщане на Закона в комисиите или в МОСВ за повторно разглеждане преди първо четене и като цяло заявиха, че „няма време” и се бърза.

В предложенията за поправки на проектозакона виждаме и следните опасности – освен нежеланието напълно да се ограничи отглеждането на ГМО в България”:
- „Чл.79 няма да се отменя, ще се замени с друг текст, който да отговаря на директивите, но да постави ограничения или възможност за забрани” – към момента не е ясно по какъв начин ще бъдат наистина осигурени някакви гаранции;
- Процедурата по одобрение на отглеждането на даден ГМО-хибрид от Министерството на околната среда и водите ще става с участието на гражданските групи – не е ясно обаче как ще се осигури това, при положение че и към настоящия момент би трябвало да има такива гаранции, но представителите на НПО са напълно изключени от процеса до надигането на протестите;
- Променя се текстът за задължителен буфер от 30 км отстояние при отглеждане на ГМО в природата с текст, предвиждащ за всеки щам да се решава отделно какво да е буферното отстояние. Това положение създава опасност за намаляване на това отстояние в бъдеще.

Работата по Закона тепърва предстои и зависи както от усилията на природозащитните организации, земеделските групи и асоциации, асоциациите на потребители, така и от ясно изявения публичен интерес. Затова призоваваме всички в периода на изготвяне на законовите текстове, както и при обявяването на следващи обществени акции, да информираме колкото можем повече хора за съществуващата опасност, да участваме в инициативите и да организираме сами нови. Виждаме много предложения в интернет - моля всеки да осъществи по една своя идея и да намери приятели, които да осъществят по още една.

Всички сме доброволци, нека не очакваме от някого да направи всичко необходимо - това е невъзможно, всеки трябва да направи по нещо по силите си!