Гражданите извоюваха Победа в Битката Над ГМО

18 Март 2010
4443
Гражданите извоюваха Победа в Битката Над ГМО
Още в началото на дебатите в пленарната зала постъпи изненадващо предложение от депутата от ГЕРБ Иван Алексиев, чл.79 от досега действащия закон да остане, въпреки че в Комисията по околна среда и води беше прието той да отпадне. Предложението получи подкрепата на всички парламентарни сили. Така остана защитата за традиционните български култури: тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури.

След известни словесни престрелки между БСП и ГЕРБ, провокирани от изказване на министър Нона Караджова, че предишното правителство на БСП и ДПС е било не по-малко либерално от сегашното по отношение на ГМО, се стигна до гласуване на най-спорния чл.80 от закона. Прието беше предложението на Лъчезар Тошев от СДС, което макар да мина като редакционно, се оказа доста съществено за крайния вид на чл.80 – забранява се отглеждането и освобождаването на ГМО в защитените територии и защитените зони от Натура 2000, както и на отстояния по-малки от 30 км от техните граници, на разстояния по-малки от 10 км от стационарни пчелини, на разстояния по-малки от 7 км от площи с биологичен начин на производство, както и на отстояния по-малки от посочените в приложение 2 за площи с традиционен начин на производство. 144 депутати в залата гласуваха за това предложение, само 1 против и 3 въздържали се.

По отношение на всички разрешени от Европейската комисия генно-модифицирани хибриди депутатите приеха чрез чл.82 за България автоматично да се задейства предпазна клауза, ако друга страна членка на ЕС вече е наложила забрана за въпросния хибрид.

Чл. 133 отпадна, но намери приложение в чл.134, който определя строги санкции при неспазване на условията в чл. 79 и чл. 80. Лицата и организациите, нарушили тези разпоредби, ще търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Освен това вече ще могат да бъдат санкционирани и юридически лица!

Във вторник Парламентът реши продуктите на пазара, съдържащи ГМО, да бъдат обозначавани с два пъти по-големи букви в сравнение с другата част от надписа върху опаковката и с различен цвят и шрифт.

Според изследване на НЦИОМ, българският държавен институт за изучаване на общественото мнение, чиито резултати излязоха преди дни, 97% от българите са на мнение, че България трябва да продължи да отстоява, включително и пред Европейския съюз, съществуващите забрани за отглеждане на ГМО на нейна територия. Такова безпрецедентно единодушие на българските граждани стана възможно благодарение на най-успешната и силна гражданска кампания в България в новата ни история, която за три месеца спечели общественото мнение на своя страна и изцяло преобърна нагласите на изпълнителната власт за приемане на либерален закон.