Среща-дискусия в гр. Костандово и гр. Добринище

01 Апр. 2010
3386
Среща-дискусия в гр. Костандово и гр. Добринище
В срещата се разискваха насоки за бъдещи съвместни действия. В Ракитовско най-обсъждани бяха темите, касаещи развитието на средства за подслон, финансирането на проекти за къщи за гости, екологични и пасивни сгради, конни бази и други видове атракции. В светлината на предстоящото обучение за професионални планински водачи се разгледа потенциала на целия регион за развитие, както и необходимостта от разработване на конкретни допълнителни елементи от пълния туристически продукт, който този регион има потенциала да представи.

В Добринище беше обсъдена острата необходимост от създаване на местно сдружение за туризъм, което да защитава интересите на отделните предприемачи. То ще може да разработва маршрути в региона, както за пешеходен, така и за вело и конен туризъм. Регионът е изключително благоприятен за формите на алтернативен туризъм, но в сянката на големия ски курорт Банско е трудно за местните предприемачи да намерят своята собствена идентичност. Очерта се необходимостта от следваща среща с още повече заинтересовани, на която конкретно да се насрочи учредяването на едно такова сдружение.

Всички присъстващи в Костандово и в Добринище бяха поканени да участват в демонстрационното пътуване в Разложката котловина, което ще се проведе на 24 и 25 април, за запознаване с устойчиви туристически практики, както и с нов поглед върху природата като ресурс за икономическо развитие на планинските региони.

Срещата се организира по проект „За да остане природа в България”, финансиран от от Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство; фондът е управляван с България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС, а самият проект се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС „За Земята” от Коалицията „За да остане природа в България. През април предстоят още две срещи: една в Шабла на северното черноморие и една в Рила, Сапарева баня.

Снимки: http://forthenature.org/gallery/257