Отложените НАТУРА 2000 зони предизвикаха гнева на Европейските ЗЕЛЕНИ

02 Март 2007
16
Пресцентър на Зелената партия

Комисарят по околната среда - Ставрос Димас ще разглежда нарушенията при изграждането на българската част от
европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
17 въпроса към Европейската комисия във връзка с орязания от българското правителство обем на мрежата НАТУРА 2000, отправиха евродепутати от групата на Зелените в Европейския парламент. В 6-седмичен срок, Ставрос Димас трябва да отговори на запитванията и да последва реакция от страна на ЕК.
След скандално заседание на МС извън обхвата на мрежата останаха уникални територии като Батова, Дервентски възвишения, Добростан, Дуранкулашко езеро, Емине, Галата, Калиакра, к-с Камчия, долината на р. Места, Палакария, Палакарийско-Роякско плато, Родопи, Рупите, к-с Шабленско езеро, Славянка и Пирин планина, Триград – Мурсалица и езерен комплекс Варна – Белослав.

Действията на евро-зелените последваха след писмо от Българската Зелена партия, с което беше поискано спешно съдействие от Групата на зелените в Европейския парламент и Европейската зелена партия относно нарушенията, които се извършват при изграждането на българската част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

В декларацията си, Българската Зелена партия настоява да се спрат опитите от страна на местната власт за проваляне на НАТУРА 2000 в страната. Българските зелени са на мнение, че органите на местното самоуправление само може да спечели от изпълнението на своите конституционни задължения - да опазва биологичното разнообразие, което е неразделна част от националното богатство на страната - опазването му е приоритет не само за България, а и за Европейския съюз и за целия свят.

Българските Зелени настояват българското правителство веднага да предприеме необходимите спешни мерки за осигуряване на превантивна защита на предложените зони до включването им в НАТУРА 2000 и да потърси отговорност от отговорните лица за допуснатите до момента нарушения, за които огромни по размери санкции ще изплаща всеки един български гражданин.

Пресен пример в това отношение е Полша, която от днес е изправена пред едноседмичен срок за спирането на строежите в защитени територии. Ставрос Димас – еврокомисарят по околна среда заяви: „Не желаем невъзстановими щети, каквито са отрязаните дървета. Как ще ги върнем?“ попита той полското правителство, което, ако не изпълни условията, Европейския Съд започва производство за милиони евро.