Пресконференция на WWF за резултатите от 2010 г. експедиция по българското течение на Дунав

WWF България
25 Юни 2010
3333
Пресконференция на WWF за резултатите от 2010 г. експедиция по българското течение на Дунав
Ще участват:
- Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF в България
- Иван Христов, ръководител програма "Води" на WWF в България
- Живко Богданов, ръководител програма "Гори" на WWF в България
- Катерина Раковска, експерт програма "Защитени територии и Натура 2000" на WWF в България

Експедицията, подкрепена и от Природен парк Персина, направи мониторинг на крайбрежните блата и островите в българския участък на река Дунав, като бяха проучени и всички колонии на редки и защитени птици от Видин до Сребърна.

На 29 юни се отбелязва Международния ден на река Дунав. Затова WWF организира безплатна прожекция на румънския филм "Моят остров", който разказва за островите по река Дунав, смятани от някои за европейски аналог на джунглите заради обилната си растителност.

Прожекцията е също в понеделник, 28 юни, от 17,30 ч. в Червената къща, Червена зала. Филмът е със субтитри на английски език. Входът е свободен.

Заповядайте!