Експедиция на WWF установи нови колонии птици в българския участък на Дунав

WWF България
30 Юни 2010
4406
Експедиция на WWF установи нови колонии птици в българския участък на Дунав
Доскоро в българския участък на река Дунав имаше само една птича колония, която не е на остров – тази в езерото Сребърна. По време на експедицията бяха установени три нови колонии по брега – в Островското блато и в Защитена местност Калимок при Тутракан. Основният вид, който формира колонията в Калимок, е от световно застрашения малък корморан и наброява над 300 двойки. Благодарение на това числеността на този рядък вид в България се е увеличила двойно за последните четири години.

В същото време колониите на островите Вардим и Мишка бележат драматично намаляване на гнездящите птици, като някои от тях дори са изчезнали. Основните причини за това са безпокойство от горскостопанските дейности и рибарите.

WWF проведе подобна експедиция по Дунав през 2006 г., което дава база за сравнение. Общият брой на птичите колонии по дунавските острови се е запазил на 10. Едната от българските колония - срещу езерото Сребърна - е изчезнала, но се е формирала нова на румънски остров. Бяха регистрирани 3600 двойки птици в българския участък на Дунав, при 3900 преди четири години.

Наблюденията бяха извършвани от лодка и два наземни екипа. Участваха девет души, включително учен от БАН. Лодката за експедицията беше предоставена от Природен парк Персина, а в работата по блатата на остров Персина бяха включени и представители на Българско дружество за защита на птиците в Свищов.

Преди 10 години по инициатива на WWF правителствата на България, Румъния, Украйна и Молдова подписаха споразумението за „Зелен коридор Долен Дунав” - най-голямата европейска инициатива за опазване и възстановяване на над 1 милион хектара влажни зони и биоразнообразие по реката. В резултат България възстанови влажни зони в своя участък на Долен Дунав и създаде още 7 нови защитени територии. Сред тях са Природен парк Персина и Защитена местност Калимок-Бръшлен, където бяха наблюдавани и новите птичи колонии.