Според МОСВ в района на къмпинг „Корал” няма нито едно блатно кокиче

06 Юли 2010
6337
Според МОСВ в района на къмпинг „Корал” няма нито едно блатно кокиче
Из текста на прессъобщението:

Природна забележителност “Находище на блатно кокиче в местността “Къмпинг Корал”, землище на с. Лозенец, в района южно от селото, е обявена със заповед на министъра на горите и опазване на природната среда от 29 декември 1973 г. Защитената територия обхваща 0,5 хектара от Горско стопанство Мичурин (сега Държавно горско стопанство Царево) по Лесоустройствен проект от 1972 г.

Районът, в който се намира къмпинг „Корал”, не попада в границите на обявената защитена територия. Картният материал, използван за обявяване на природната забележителност, неправилно обозначава местоположението на къмпинга в района южно от селото. В действителност къмпинг „Корал” се намира на север от регулацията на село Лозенец. Наименованието на защитената територия остава „Находище на блатно кокиче в местността “Къмпинг Корал”, но всъщност не съответства на действителния терен, където е разположен къмпингът. Тази грешка за местоположението на къмпинг „Корал” е отстранена с Лесоустройствения проект от 2006 г. - три години, след като защитената територия вече е заличена от регистъра.

В досието на бившата защитена територия има документи от 1982 г., 1984 г., 1989 г., 2000 г., които отразяват лошото състоянието на находището на блатно кокиче, а през 2003 г. проверка в периода на цъфтеж на блатното кокиче /април-май/ е установила пълното изчезване на вида в границите на защитената територия. В резултат на констатираното изчезване на вида е проведена процедура по реда на Закона за защитените територии и е издадена заповед на министъра на околната среда и водите от 11 август 2003 г., с която природната забележителност е заличена от регистъра на защитените територии.

При последните проверки на място нито в границите на бившата защитена територия, нито в района на къмпинг „Корал” не е установен нито един екземпляр от вида блатно кокиче.

В резултат на констатациите от проверките МОСВ не намира основание да предприеме процедура за обявяване на защитена територия в района на къмпинг „Корал”, нито за възстановяване на статуса на бившата защитена територия южно от с. Лозенец.