Писмо до всички парламентарни групи относно усъвършенстване на проектозакона за горите

19 Ноем. 2010
2625
Писмо до всички парламентарни групи относно усъвършенстване на проектозакона за горите
София, 19.11.2010

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Законопроектът за горите, внесен в Народното събрание от Министерски съвет, съдържа редица силни и положителни моменти във връзка с отговорното управление на горите. С голяма тревога отчитаме обаче, че в него има опасни и неприемливи текстове, които ще доведат до разграбване на българските гори, застрашават защитената българска природа и сериозно ощетяват обществения интерес. Част от проблемите, до които ще доведе проектозаконът, приет в настоящия му вид, са илюстрирани в приложението към това писмо.

Надяваме се, че между първо и второ четене проблемните текстове ще отпаднат.

В тази връзка приложено представяме на Вашето внимание предложенията на Коалиция „За да остане природа в България” за усъвършенстване на проектзакона за горите, предложен от Министерски съвет. Надяваме се да подкрепите тези предложения и да предприемете действия за тяхното отразяване в текста на закона.

Готови сме при ваше искане да дадем допълнителни обяснения. За контакти във връзка с изложените по-долу предложения и обосновки: Живко Богданов, WWF България, 0887 462 945, zhbogdanov@wwfdcp.bg и Стефан Аврамов, Българска фондация Биоразнообразие, 0886 605 410, stefanavranov@gmail.com

С уважение:

От името на Коалиция „За да остане природа в България”: Веселина Кавръкова, Програмен ръководител на WWF България, Рег. по ф. дело г. по дело 2763/2006 в СГС, БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Княз Борис І № 71, ап. 2.