Проектът „Новото тракийско злато” ще дава безплатни съвети на биофермери на „АГРА 2011”

09 Март 2011
3951
Проектът „Новото тракийско злато” ще дава безплатни съвети на биофермери на „АГРА 2011”
Представител на проекта - доц. Владислав Попов - ще дава всеки ден между 14 и 16 часа безплатни съвети на настоящи и бъдещи биофермери на щанда на „Новото тракийско злато”, организиран съвместно с други организации в Палата 3 на Конгресния център. Освен биопродукти от Източните Родопи: мед, билки и тахан, на щанда ще бъдат изложени още книжка за биоземеделие, информация за проекта и за създадената по него демонстрационната биоферма в с.Тополово, Маджаровско. Доц. Владислав Попов, координатор биоземеделие в „Новото тракийско злато”, ще направи презентация за проекта и неговите постижения на 10 март, Деня на биоземеделието в рамките на Конференция за биологичното земеделие.

"Новото  тракийско злато" подкрепя  биофермери от Източните Родопи финансово и чрез обучения. Двама фермери от Маджаровска община получиха финансова подкрепа да приведат стопанствата си в съответствие с биологичните стандарти, както и да създадат условия за демонстрация и обучение на други фермери. Eдиният от тях – в с. Тополово, има моделна ферма с 34 ха обработваема площ, която се използва за демонстрации на биологични практики и за обучения по биоземеделие. В нея през 2010 г. се състоя открит Ден на биоземеделието в Източни Родопи, който ще бъде организиран и през следващите три години. Други 160 фермери получиха подкрепа под формата на информация (пет информационни дни в пет Източно-родопски общини) и седем курса по биологично  растениевъдство, пчеларство, животновъдство, производство на билки и растителна защита. В тяхна помощ са и три наръчника, изготвени по проекта: за основните принципи и практики на органичното земеделие, за производството на биологични билки и растителната защита с природни средства в Източните Родопи. В рамките на проекта 34 фермери кандидатстваха за финансова подкрепа по Оперативна програма „Развитие на селските райони”.

Според екипа на проекта Източите Родопи имат огромен потенциал за развитие на биологично земеделие, което може да се превърне в алтернатива на отмиращи икономически дейности като тютюнопроизводството. Екипът е убеден, че развитието на биоземеделието, съчетано с другите два компонента на „Новото Тракийско Злато” - селския туризъм и биоразнообразието, ще създаде нов устойчив поминък и ще превърне Източните Родопи в привлекателно място – както за живеене, така и за туризъм.

Вижте повече на: www.newthraciangold.com