UTOPIA BOX – ВМЕСТО ХИЛЯДИ МАВЗОЛЕИ

Да спасим Иракли
03 Юни 2011
3507
UTOPIA BOX – ВМЕСТО ХИЛЯДИ МАВЗОЛЕИ
Създаването на пространството около павилиона е съвместен проект на арх. Силвия Айтова, Гражданска група „Да спасим Иракли“ и Сдружение „Фабрика за идеи“.

Каква е концепцията зад UTOPIA BOX?

Павилионът – “Utopia box” е едно просранствено изледване, което предлага реални алтернативи за споделените ни пространства като предлага свободно пространство за общо мечтаене и сбъдване на визии, които по-рано са изглеждали утопични. Проектът е вдъхновен от възможните алтернативи на застрояването по черноморието ни и конкретно плановете за Иракли и Емона.

Павилионът подготвя едно утопично и в същото време съвсем реално пътешествие в свят на природосъобразна архитектура, екологично строителство и вдъхновено изкуство.

“Utopia Box” взаимства от духа, идеите и целите на Иракли, вдъхновен от начина на живот на хората, посещаващи това място и каузите, за които те се борят. Той пренася една действителност на друго място, за да провокира обществеността да бъде участник, да предостави място за дебати под “покрива” на материализиралия се на мястото на Мавзолея ираклийския дух в една символична спасителна кула и магично пространство, където съ-творяването на нови действителности ще бъде негова функция във ваимодействието му с хората.

Utopia box част от дипломния проект на арх. Силвия Айтова и негова основна тема са унаследените проблеми и прeчки пред българското общество, формулирани от нея в термина “Балкански Синдром”. Идеите разгърнати в него с помощта на Гражданска Група „Да спасим Иракли“, фигуративно представят пътя към лечението на този синдром.


Виж повече тук: www.sofiautopiabox.wordpress.com

За повече информация : 0882 444 190