Незаконната търговия с хайвер представлява сериозна заплаха за есетровите риби в Дунав

WWF България
14 Ноем. 2011
3434
Незаконната търговия с хайвер представлява сериозна заплаха за есетровите риби в Дунав
Единствените жизнеспособни популации от диви есетрови риби в целия Европейски съюз са в тези две страни, но пет от шестте местни вида есетрови риби в река Дунав са критично застрашени и уловът на есетрови риби е забранен. Шестият вид се смята вече за изчезнал.

Според новия доклад между 2000 и 2009 в държавите-членки на ЕС са регистрирани общо 14 конфискации на незаконен хайвер с произход от България (27,5 кг в пет пратки) и Румъния (25 кг в девет пратки). Нито България, нито Румъния са заловили незаконен хайвер.

"Откритите количества не са високи, но трябва да имаме предвид, че реалният обем на незаконната търговия е вероятно значително по-голям и всяка незаконна търговия води до неприемлив риск за тези силно застрашени видове", каза авторът на доклада Каталин Кече-Нади от ТРАФИК.

Според нея, след като през 2007 г. Румъния и България се присъединиха към ЕС, каквато и да е незаконна търговия в рамките на ЕС става по-трудна за откриване и предотвратяване. Освен това поради географското си положение двете страни са потенциални портали за незаконна търговия с хайвер от Каспийско море, най-важния естествен развъдник на есетри в света.

През 2009 г. германските власти заловиха контрабанден хайвер в ЕС, етикетиран като български хайвер от ферма. На България и Румъния е позволено да търгуват само с хайвер, отглеждан във ферми, но изотопен анализ показва, че хайверът е с произход от Каспийско море.

"Този случай доказва как разрешен хайвер от ферма се използва за „изпиране” на незаконен хайвер", обясни Каталин Кече-Наги. Анализ на официалните данни за търговията показва голямо увеличение в производството на аквакултури в България за износ, включително в рамките на ЕС.

"Това означава, че е по-важно отвсякога да се регулира търговията с хайвер в региона, за да се гарантира, че незаконната търговия не представлява заплаха за дивите есетрови риби”, каза Каталин Кече-Наги.

ТРАФИК препоръчва на Румъния и България да повишат осведомеността сред правоохранителните органи за незаконната търговия с хайвер и да укрепят техния капацитет за контрол и мониторинг на търговията.

"ЕС има голяма отговорност за регулиране на търговията с хайвер, тъй като държавите-членки на ЕС са най-големият потребител на хайвер от Румъния и вторият по големина потребител на хайвер от България", каза Юта Ярл, експерт по есетрите на WWF.

Според нея осведомеността на потребителите в Европа за заплахата от незаконната търговия с хайвер е ниска и дори законните търговци знаят малко за изискванията за етикетиране на легалния хайвер.

"От решаващо значение е търговците и потребителите да не купуват неетикетиран хайвер. С това просто действие ще се удари сериозно нелегалната търговия”, каза още Юта Ярл.

Допълнителна Информация
- Докладът „Търговията с хайвер от есетрови риби” в България и Румъния” е изготвен от ТРАФИК и е финансиран от Фонда за опазване на видовете „Мохамед бин Зайед” и WWF.

- Произхождащи отпреди 200 милиона години, есетровите риби са надживели динозаврите, но днес са най-застрашените животни в червения списък на IUCN на застрашените видове. Прекомерният риболов - главно за хайвер - е най-честата причина за безпокойство, но също така пречат прекъсването на маршрутите за миграция на есетрите, промяната на местообитания, включително хидроенергетиката, и замърсяването. Според Световната организация за опазване на есетровите риби река Дунав е единствената голяма речна система в Европа, където защитата на съществуващите, но намаляващи, запаси на есетрови риби все още е възможно.

- Благодарение на високата си цена и рядкост, хайверът - един от най-скъпите продукти на дивата природа - често се търгува незаконно. Сред есетровите видове от река Дунав е моруната (наричана също и белуга), известна със скъпия си хайвер. Търговията с хайвер вероятно е изключително печеливш бизнес. Цената на дребно достига 6000 евро за килограм.

- Черно море е едно от най-важните места за улов на есетрови риби в света, на второ място след Каспийско море. Река Дунав, която се влива в Черно море, е от решаващо значение за есетровите риби. Риболовът и износът на есетра и есетрови продукти от див произход е забранена в Румъния през 2006 г. за 10 години. Реципрочни мерки в България бяха предприети едва през тази година. В момента България е поставила едногодишен пълен мораториум. Очаква се ИАРА да удължи мораториума с нов дългосрочен. Отчитайки, че есетрите са критично застрашени и имат нужда от комплексни мерки за опазване и възстановяване, българското правителство одобри преди време План за действие за есетровите риби.

- Докладът на ТРАФИК показва, че износът на хайвер е достигнал своя връх през 2000 г. в Румъния и през 2006 г. в България. В Румъния отчетеният хайвер спадна до нула през 2006 г. - началото на 10-годишната забрана за риболов и износ на есетрови риби в страната.

- Контролът върху търговията и трафика на диви животни и техни продукти е сериозен проблем. Митниците се занимават с широк кръг въпроси и често този проблем остава встрани, тъй като за него няма достатъчно познание и капацитет, не само в България и Румъния, но и в много други държави. Затова е много важно природозащитните организации със свои проекти и дейности да подпомагат властите в изпълнение на тези им задължения.