WWF набра близо 3000 лв. в кампанията за символично осиновяване на четири редки и застрашени български вида

WWF България
06 Дек. 2011
2929
WWF набра близо 3000 лв. в кампанията за символично осиновяване на четири редки и застрашени български вида
На сайта wwf.bg/darete всеки може символично да осинови животно, като дари 35, 50 или 70 лв. през ePay, с дебитна или кредитна карта и подкрепи работата на WWF в България по опазването на четирите вида. Може да се изпрати и дарителски SMS с текст DMS WWF на кратък номер 17777 за 1,20 лв. с ДДС. Банковата сметка е:
УниКредит Булбанк, клон Хан Крум
IBAN: BG58 UNCR 7000 1516 4655 98
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ВВФ-Световен фонд за дивата природа

Около 40 души са дарили средства онлайн или по банков път. Всеки четвърти дарява от името на свои близки или познати като подарък за тях. Всеки дарител получава по имейл сертификат и информация за осиновения от него вид.

Част от набраните досега средства са използвани за построяване на площадка за пеликани във възстановена влажна зона в Природен парк Персина на брега на Дунав край Белене. Тя позволява на птиците да гнездят на сигурно място, като надеждите са през следващата година там да се установи за постоянно нова колония.

Друга част от средствата са насочени за наблюдение и опазване на гнездо на морски орли край Казанлък през размножителния период.

Кампанията набира средства и за опазване на ливади и пасища в три зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Плевенски регион и в Природен парк Русенски Лом, където се срещат колонии лалугер, както и за опазване на старите естествени гори в крайграничните планини на Западна България, където рисът се завръща в последните години

Дарение от 70 лв. може да се използва за закупуването на част от дървения материал за изработването на платформа за гнездене на пеликани. Дарение от 35 лв. може да позволи охраната за два дни на гнездо на морски орел в размножителния период. Дарение от 50 лв. може да позволи на един експерт да направи еднодневен мониторинг на стара, естествена гора, за да провери състоянието й и да даде конкретни съвети за опазването й. Дарение от 50 лв. може да осигури еднодневно обучение на един земеделец на природосъобразни земеделски практики, които не разрушават местообитанията на лалугера.

Кампанията няма краен срок, като набраните средства и начините на изразходването им ще бъдат съобщавани периодично.