Поправките в Закона за горите може да бъдат определени единствено като лобистки

05 Яну. 2012
6186
Поправките в Закона за горите може да бъдат определени единствено като лобистки
В същото време правителството толкова припряно прие поправките на свое заседание преди Нова година, че погази законовите срокове за консултации.

Всичко това може да доведе до застрояване на най-посещаваната част от Природен парк Витоша, най-стария природен парк на Балканите, както и на държавните гори в България въобще.

И всичко това – в името на една офшорна фирма, чийто собственик не се знае официално.

Какво включват подаръците?

С приетите от Министерски съвет, но все още негласувани от парламента, промени в Закона за горите “Витоша ски” АД получава право да застроява публична държавна собственост в Природен парк Витоша, което иначе законът позволява само при обекти, които са собственост на държавата или общините.

Отпада изискването за строителството на ски писти и лифтове „Витоша ски” АД да заплаща такса на държавата за промяна на предназначението. С приходите от тази такса по принцип се извършват компенсаторните залесявания на мястото на изсечените гори.

„Витоша ски” АД получава привилегията да не участва в търг за придобиване на право на строеж за ски писти и лифтове, както се изисква за всички други случаи по Закона за държавната собственост.

„Витоша ски” АД получава привилегията да не участва в търг за придобиване на право на ползване на горски територии за стопанисване на съществуващи ски писти, както се изисква за всички други случаи по Закона за държавната собственост, включително при сключване на наем по Закона за горите.

„Витоша ски” АД спестява разходи и от това, че цената за правото на строеж и правото на ползване на ски писти и лифтове няма да се определя на пазарен принцип чрез търг, а по административна наредба. Така разпореждането с държавната собственост се извършва непрозрачно, което изключително много напомня на схемата на тройната коалиция за предоставяне на незаконна държавна помощ чрез „заменки” на гори.

Освен всичко друго,„Витоша ски” АД печели конкурентно предимство пред инвеститори в други икономически сектори (например възобновяеми енергийни източници) поради по-ниските разходи и облекчени условия за получаване на разрешение за строителство в горите.

Кое накара правителството да бърза толкова много?

Коалицията „За да остане природа в България” смята, че действията на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието и храните и Министерски съвет за ремонта на Закона за горите под предлог, че се подпомага развитието на ски туризма са напълно недопустими, защото те на практика осигуряват безпрецедентна държавна помощ за една фирма и нарушават основните права на свободния пазар и свободната конкуренция. Промените дават права на частни фирми да се разпореждат със защитените територии, да ги унищожават и застрояват.

През 2007 г. Столична община продаде лифтове в Природен парк Витоша, които бяха нейна собственост, на „Витоша ски” АД. Тогава кмет беше сегашният министър председател Бойко Борисов. Срещу няколко милиона лева тогава се продадоха самите съоръжения, но не и вещните права, свързани с тях, които очевидно се уреждат с прокараните промени в Закона за горите.

Новите текстове в Закона за горите бяха предвижени от Министерския съвет в съвсем кратки срокове – за 6 дни, от които 3 бяха коледни празници. Законът за нормативните актове обаче постановява минимум 14-дневен срок за консултация със заинтересованите страни. Ако Министерски съвет дава пример за неспазване на закона, какво да очакваме от гражданите и бизнеса, питат от коалицията „За да остане природа в България”.