Възстановява се благородният елен в Източните Родопи

20 Яну. 2012
10139
Възстановява се благородният елен в Източните Родопи
„Новото тракийско злато“ и Националното ловно рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България започват сътрудничество в природния резерват „Студен кладенец“. До края на януари 15 благородни елена ще бъдат доставени за разселване в ловно стопанство „Студен кладенец”. След 40-дневен карантинен престой те ще бъдат преместени в оградена от площ от 20 ха. През юни елените ще бъдат пуснати в природата, като преди това ще им бъдат поставени GPS - GSM предаватели, за да се бъдат наблюдение къде се движат и какво правят. За бъде гарантирано опазването им Ловното стопанство ще осигури допълнителна охрана.

Целта на проекта е след десет години в тази част на Източните Родопи да има популация от минимум 50 свободно живеещи благородни елена.

Благородният елен е едно от често рисуваните диви животни в тракийските гробници. За съжаление е почти изчезнал от района заради бракониерство. В момента има запазени няколко десетки екземпляра по граничните части на Източните и Западни Родопи в Държавно ловно стопанство Женда.

Ловно стопанство „Студен кладенец” обхваща територия от около 5600 ха по южния бряг на язовир „Студен кладенец” в района на Бойник планина. Районът е известен със своето богато биоразнообразие. Стопанството подслонява популация от над 1000 елена-лопатара, които обитават района свободно. Стопанството е обитавано от стабилна популация от вълци. Има много орли и лешояди То е и последното гнездово находище на черния лешояд в България. Територията на стопанството се посещава от няколко хиляди чуждестранни екотуристи които са привлечени основно от възможността на наблюдават и снимат застрашени от изчезване животни като черни, белоглави и египетски лешояди.

Ловно стопанство „Студен кладенец” и проектът „Новото тракийско злато“ работят по съвместна програма за екотуризма в района. Подпомагането на екотуризма е ключов елемент в програмата.Проектът „Новото тракийско злато”:
„Новото тракийско злато” e петгодишен проект (2009-2014) за устойчивото развитие на Източните Родопи, изпълняван от холандските природозащитни организации АРК и Авалон, които имат голям международен опит в проекти за опазване на околната среда и биоземеделието. Проектът е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия.

„Новото тракийско злато” е уникален проект, съчетаващ в интегриран подход работата по трите компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм. Според екипа на проекта опазвайки и възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез природосъобразно пашуване може да се създаде база за развитието на нова зелена икономика в района. Източните Родопи имат всички предпоставки да се превърнат в център за екотуризъм – уникална природа, изключително разнообразие на флора и фауна, богато културно наследство. Съчетано с екотуризма биологичното земеделие не само дава качествена храна, но създава работни места, повишава жизнения стандарт на местните хора и намалява обезлюдяването на района.

Вижте повече на: www.newthraciangold.eu