Позиция в ЗАЩИТА НА ТОМА БЕЛЕВ на стопанска фирма URSIT- и международна „ГИС“ асоциация - AGISEE

28 Фев. 2012
2825
Позиция в ЗАЩИТА НА ТОМА БЕЛЕВ на стопанска фирма URSIT- и международна „ГИС“ асоциация - AGISEE
27.02.2012 г.
София
 
 
ПОЗИЦИЯ

на „УРСИТ” ООД и Асоциация за Геопространствена Информация в Югоизточна Европа.
AGISEE

Относно: ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДПП „ВИТОША”
 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обезпокоени сме от изложеното в Позицията на служителите на ДПП „Витоша” относно процедурата и избора на нов директор на ДПП „Витоша”,  разпространена на 24.02.2012 г.

Ние с тревога се запознахме с опасенията на служителите и на обществеността за наличието на явни несъвършенства и  неправомерни етапи в  провеждането на процедурата за избор на нов директор на ДПП „Витоша”. Считаме, че отстраняването на г-н Тома Белев от поста на директор на институцията, освен загуба на управленски капацитет за ДПП „Витоша”, би донесла и голям ущърб на усилията по опазване на Защитените територии в България, поради знаковото и лидерско място на Природен Парк Витоша в историята и практиката на националните политики по устойчиво управление и опазване на природните територии.
 
Ние, от УРСИТ ООД и AGISEE, изразяваме нашата ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на работа по Европейски проекти с ДПП „Витоша” под ръководството на нейния директор инж. Тома Белев. Подкрепяме и защитаваме мнението за високите  професионализъм  и управленчески качества на инж. Тома Белев. По време на нашите съвместни начинания, включително работните обсъждания, г-н Белев ръководеше дейността на колектива с пълна ПРОЗРАЧНОСТ, поощряваше работата на младите служители, настояваше и работеше за повишаване на тяхната квалификация, като с това превърна ДПП „Витоша” в школа за млади специалисти. 

В европейския проект  "Мрежа от най-добрите практики за инфраструктура за пространствени данни (ИПД) в природозащитата: Nature-SDIplus", код на проекта N. ECP-2007-GEO-317007 финансиран по програмата eContent+ на Европейската комисия, по който ДПП Витоша беше партньор на УРСИТ ООД , Т. Белев участваше като ръководител на институцията, но допринесе значително и със своето лично участие. Извънредно, включително и през почивните си дни, и без всякакво заплащане, г-н Белев даде голям принос в осъществяването на мероприятията, свързани с  проекта – обучения, научни и практически семинари и конференции, за което беше високо оценен от международните партньори. 

Със своята  далновидност  на  професионалист  и  администратор, инж.Т Белев оцени значимостта на работата по приложението на  Европейската  Директива  2007/2/EC -   “INSPIRE” и включи служителите на ДПП”Витоша” в разработките по тази европейска инициатива. По този начин служителите на ДПП „Витоша”, заедно със служителите на ДПП ”Странджа” (също партньор по проекта Nature-SDIplus), станаха едни от малкото подготвени за реална и практическа дейност специалисти по прилагането на директивата  INSPIRE в управлението на защитените територии.
 
По време на съвместната ни работа се уверихме, че със своята висока компетентност в областта на Опазване на околната среда и защитените територии и в качеството си на дългогодишен председател на Асоцияцията на Парковете в България, той подпомага развитието и утвърждаването и на мрежата от Природни паркове в България и на Балканите.

Г-н Белев е известен с високия си професионализъм  и сред членовете на международната  Асоциация за Геоинформация за Югоизточна Европа - AGISEE.
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Ние, служителите от УРСИТ ООД и президента на асоциация AGISEE,  изразяваме своята висока оценка за професионализма и управленския капацитет, демонстрирани от инж.Тома Белев по време на съвместните ни проектни дейности.
Настояваме да бъде преразгледан начина, по който бе проведен конкурса за избор на директор на ДПП Витоша.
Настояваме мотивите на комисията и резултатите на отделните кандидати да бъдат оповестени публично, с което да се даде отговор на възникналите в обществеността съмнения за непрозрачност и възможност за манипулиране на процедурата.

С уважение:Улрих  БОЕС Райна Павлова
ДИРЕКТОР УРСИТ ООД
УРСИТ ООД  
www.ursit.comПРЕЗИДЕНТ
Асоциация за Геопространствена Информация в Югоизточна Европа.  
AGISEE 
www.agisee.org