BlueLink.net набира дейни и вдъхновени личности за организатори / администратори на “Време за действие”

26 Март 2012
2610
BlueLink.net набира дейни и вдъхновени личности за организатори / администратори на “Време за действие”
Работата на организаторите / администраторите ще включва оперативната подготовка и осъществяване на форума, осъществяване на контакти и оказване на съдействие на ценностно близки организации и хора с активно гражданско мислене свободно да се присъединят със свои събития, да измислят форматите им, и да ги организират, така че да се получи един своеобразен фестивал на гражданската активност.

Кандидатите трябва да притежават: организационни, администраторски и комуникационни качества; талант за общуване с различни хора и организации – устно, писмено, виртуално, формално и неформално, и фантазия за доразвиване и реализиране на замисъла на събора. Насърчаваме хора с активна гражданска позиция и стремеж към обществена промяна за прозрачно, демократично и природосъобразно общество. Кандидатите трябва да работят на български език. Работа с чужд език е преимущество, но не задължително изискване. BlueLink.net ще даде равен шанс на кандидатите, без оглед на възраст, пол, етнически, културни и други различия.

След селекцията на кандидатите по СV, обяснение на мотивация и интервю, BlueLink.net ще сключи договор с частична или пълна трудова заетост с един или повече кандидати, за периода до приключване на дейностите по Събора на гражданската активност през м. юни 2012 г. След това, при взаимно желание, наличие на финансиране и доказани работни качества, BlueLink.net ще предложи дългосрочен ангажимент на организатор / администратор с частична или пълна заетост. Приемат се и кандидатури за доброволни сътрудници и стажанти.

Кандидатстване: срок текущ, кандидатурите ще се разглеждат незабавно, започване на работа: от 1 април 2012 г. или при първа възможност, CV, обяснение за мотивация, запитвания по електронна поща office bluelink . net , skype : pavelan, или тел. 0888 704661.