Нов вид чапла в чапловата колония в Кърджали

14 Май 2012
4213
Нов вид чапла в чапловата колония в Кърджали
Досега в чапловата колония гнездяха Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Тази година двойките на световно застрашения малък корморан са се увеличили от 7 на 32. Малките бели чапли и нощните чапли също са увеличили числеността си.

Смесената чаплова колония в гр.Кърджали е единствената в България, гнездяща в границите на населено място. Като остров на биоразнообразието в центъра на града тя е изключително привлекателна за екотуристи и природолюбители.

За опазване на чапловата колония ще работи проект „За да останат чаплите в Кърджали – от мен зависи”, изпълняван от Народно читалище ”Обединение 1913” - гр. Кърджали в партньорство с община Кърджали, Сдружение «Проект Родопи», местната кабелна телевизия «КейбълТел», Държавното горско стопанство, СОУ «Отец Паисий».


снимка: Ралица Райкова