Внесохме предложения за законодателни промени заради случая с дюните в Несебър

08 Яну. 2013
2103
Внесохме предложения за законодателни промени заради случая с дюните в Несебър
Тази сутрин природозащитниците участваха в експертна група с представители на различни министерства, която трябва да изработи и предложи промени в текстовете на няколко закона. За съжаление, трите ведомства (МРРБ, МЗХ и МОСВ) не успяха да намерят общ език помежду си, нито да постигнат сближаване на позициите с експертите на природозащитните организации. Четирите присъстващи страни имаха различия по всички детайли, като тълкуването на законите, термините и понятията, подходът при законодателните промени.

Считаме, че днешната среща не беше достатъчна за сближаване на позициите и изработване на текстове, които да отразяват в пълнота постигнатите съгласия при срещата организирана от премиера г-н Бойко Борисов.

Пълният текст на предложенията e публикуван тук: http://forthenature.org/news/2573

Граждани и организации също могат да внесат свои експертни предложения за законодателни промени в съответните министерства или да ги предоставят на Коалицията "За да остане природа в България". Ние сме готови, както обявихме по-рано, да ги представим в експертната група към МРРБ.