Нова колония сиви чапли в долината на Арда

15 Яну. 2013
4759
Нова колония сиви чапли в долината на Арда
За четвърти пореден път проектът „Новото тракийско злато“ участва в среднозимно преброяване. Екип, ръководен от Христо Христов, координатор биоразнообразие на проекта, брои птиците, които зимуват в язовир „Кърджали“, язовир „Студен кладенец“ и по поречието на река Арда. Инициативата бе част от младежката образователна програма на проекта и в нея се включиха ученици от три кърджалийски училища.

2129 водолюбиви птици от 20 вида бяха регистрирани по време на преброяването, като от тях най-многобройни бяха Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos) и включените в Червената книга на България Кафявоглава потапница (Aythya ferina) и Речна чайка (Larus ridibundus). Като цяло броят на наблюдаваните птици е по-малък от предходни години, което според специалистите се дължи на глобалните климатични промени.

Интересно е, че тази година най-много – 1077 - птици бяха наблюдавани по течението на река Арда в рамките на град Кърджали. Сред тях беше и световно застрашената Белоока потапница (Aythya nyroca). Зимуващите в Кърджали редки видове птици, както и уникалната чаплова колония в рамките на града дават възможност той да се превърне в предпочитано място за орнитологичен туризъм.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

снимка от http://www.biodiversity.bg