Обучение за одобрените по първи етап на “Градски предизвикателства“

Обучение за одобрените по първи етап на “Градски предизвикателства“
Програмата е насочена към изграждане на капацитет на организации и граждански групи за решаване на екологични проблеми на градската среда.

Заявките за участие засягат проблеми като прахово и шумово замърсяване, нерегламентирани сметища – битови и строителни отпадъци, проблеми със стопанисване и неправомерно управление на зелените площи, подкрепа за опазване на разнообразието от растителни и животински видове в населените места.

От кандидатствалите, само 21 организации и граждански групи допуснати за участие във втори кръг и се включиха в среща-обучение в София на 25-27 април, 2013 г. На срещата бяха представени и обсъдени възможности за подобряване на работата на организациите при комуникация с местни общност и институции, мотивиране на доброволци, разработване на информационна кампания, кауза, както и бяха направени тематични представяния и консултации по темите отпадъци и ландшафт в градската среда от специалисти. Също така и принципи за успешна работа с различни граждански групи и медии, алтернативни методи за привличане на общественото внимание за решаване на екологични проблеми.

Организациите и гражданските групи, допуснати до кандидатстване за финансиране в модул 2 на програмата, са:

· Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Толерантност 2010”, гр. Силистра

· Инициативна група "Солидарност“, с. Капитан Димитриево, община Пещера

· Сдружение с нестопанска цел „Еко Байкал“, с. Байкал

· "Екопатрули", с Долни Вадин.

· Клуб "Млад еколог", гр. Пловдив

· Обществен съвет към кмета на СО - Район Овча купел, гр. София

· СДРУЖЕНИЕ "Оряхово завинаги", гр. Оряхово

· Сдружение "Приятели на музея", гр. Русе

· Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“, гр. Пазарджик

· СНЦ "Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан", гр. Тутракан

· НЧ "Иван Вазов 1904", гр. Хисаря

· Сдружение „НАВИГАТОР“, гр. Пазарджик

· Народно читалище „Будител - 1997”, с. Струмяни

· Асоциация на българите боледуващи от астма (АББА), гр. София

· Гражданска група "Буката", гр. София

· Група "Кестен", гр. София

· НЧ „Христо Ботев 2008”, с. Гарван, община Габрово

· СНЦ „Бъдеще за нас“, гр. Лясковец

· Гражданска група от кв. Хиподрума, гр. София

· Сдружение ”Еко посоки 21 ”, гр. Плевен

· Гражданска коалиция, гр. Пловдив