Какво можете да направите при съмнения за незаконна сеч

WWF България
06 Юни 2013
3183
Какво можете да направите при съмнения за незаконна сеч
- заявление за достъп до обществена информация до директора на РДГ с молба за цялата документация, която би трябвало да съпътства извършването на сечта. Използвайте го, за да разберете дали наистина става въпрос за злоупотреба;

- сигнал до Регионалната агенция по горите (РДГ) - с него се иска проверка относно законосъобразността на сечите и информация дали гората е в защитена зона, дали е стара (с възраст над 100 години), дали е крайречна, запазват ли се дърветата с хралупите и гнездата на защитените видове;

Прикачена е и кратка инструкция на WWF за действие при случаи на незаконни сечи. WWF Дунавско - Карпатската програма в България имат и официален служебен достъп до регистъра с позволителните за сеч във всички гори и при нужда могат да сравняткакви сечи са позволени в конкретен район. Важно е да сте записали точните отдел и подотдел, където сте наблюдавали незаконна сеч, за да може да се направи проверка в системата.