Уволняват всички директори на регионални структури на екоминистерството

01 Авг. 2013
5355
Уволняват всички директори на регионални структури на екоминистерството
След процесите на децентрализация, извършени при предишното правителство, над 80 % от всички процедури, свързани със защитените територии, околната среда и водите, се извършват на регионално ниво.

Без да влиза в защита не един или друг служител, коалицията "За да остане природа в България" представя следната принципна позиция:

Директорите на регионалните органи на МОСВ са индивидуални органи на изпълнителната власт и техните решения са самостоятелни и в определени случаи не подлежат на контрол от страна на министъра на околната среда и водите. Това определя необходимостта тези позиции да бъдат заемани от експерти, които познават съответните закони и имат опит в тяхното прилагане.

След като се назначават с конкурс, тяхното освобождаване трябва да бъде извършвано с мотивирани заповеди, а не на политическо основание. Освобождаването на един служител без мотиви, какъвто е настоящият случай, е структурен проблем на администрацията в МОСВ.

Тази практика създава несигурност и мотивира за участие в конкурсите единствено хора, които приемат, че ще бъдат на тези позиции само в рамките на една до четири години, като се поощрява непрофесионализма и корупцията.

Подобни действия до момента доведоха до ситуация, че на тези позиции, дори и след конкурс, се назначават хора, които никога не са работили в държавна администрация, а още по-малко в администрацията на Министерството на околната среда и водите и за тях първите години от професионалната им работа са свързани със запознаване със ситуацията и законите, които трябва да прилагат.

Националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан са най- важните български защитени територии. Те са обект на непрекъснати атаки за стотици километри ски зони, дърводобив и в последно време на паша за субсидии. Предстои актуализирането на техните планове за управление и личността на директора ще играе доста важна роля за опазването на парковете.

Коалицията "За да остане природа" препоръчва на министъра на околната среда и водите, преди да предприема такива стъпки да извършва обективна проверка на съответния административен орган, резултатите от която да бъде основание при персонални решения.

Промяната на закона с цел премахването на немотивираното освобождаване и въвеждането на професионално начало и израстване в службата на ниво териториални органи е задължително в такива администрации, които прилагат голям брой сложни закони и чиито действия могат да станат основания за наказателни процедури срещу България от страна на Европейската комисия.

От коалицията "За да остане природа в България" настояват в комисиите за конкурсите на бъдещите директори да бъдат включени представители на Българска академия на науките и професионалните организации с цел осигуряване на прозрачност и обективност при кадровите решения.