Избираме победителите в конкурса „Дърво с корен 2013”

Избираме победителите в конкурса „Дърво с корен 2013”
С внушителните си размери, централно за населеното място положение, красотата, енергийна и духовна сила, някои от тези дърветата са се превърнали в символ и стожер на местната общност, обединявали са и продължават да обединяват хора, свидетели са на неизброими съдби, посрещат и изпращат поколенията, които израстват с тях. Затова и попадат сред финалистите на конкурса - защото не размерите, възрастта или красотата на тези дървета са водещи, а мястото, което заемат със стаените си спомени в сърцата и живота на хората.

Тази година постъпиха 29 номинации за любими дървета от цялата страна, сред които има както вековни дървета, знакови представителни на селищата, в които се намират, свидетели на тяхното развитие и подем през годините, като Стария бряст от гр. Сливен, така и не толкова стари, но също толкова обичани дървета-символи, като Дъба на Безеншек, съхраняващ паметта за словенския стенограф, допринесъл много за развитието на стенографията в славянските езици и за културно-социалния живот на София след Освобождението. Историите са както лични и много трогателни, така и свързани със знакови събития и хора. Във всички получените номинации проличава чувството на хората към природата и дърветата. Вижда се желанието да бъдат съхранени ценностите от миналото и те да достигнат до повече човешки сърца, за да продължават да се развиват и пазят и занапред.

Всички истории и снимки на финалистите могат да се разгледат на интернет страницата на Фондация „ЕкоОбщност” в рубриката „Дърво с корен 2013 – Гласуване 2013“ (www.bepf-bg.org). Там всеки има възможност и да подкрепи своя фаворит във всяка от двете категории.

В категория „Дърво с корен“ за 2013 г. до финалния кръг достигнаха:
• Карцовият бук, възраст: над 200 г., м. Беклемето, гр. Троян
• Даскалдимитровата липа, възраст: 77 г., с. Коларово, обл. Благоевград
• Източен чинар, възраст: 1300 г., с. Златолист, обл. Благоевград
• Клек, възраст: над 80 г., с. Филипово, обл. Благоевград
• Старият бряст, възраст: 1100 г., гр. Сливен
• Оброчният дъб, възраст: неизвестна, с. Кръвеник, обл. Габрово
• Гранитският дъб, възраст: 1670 г., с. Гранит, обл. Стара Загора
• Бяла топола (кавак), възраст: над 150 г., с. Долни Пасарел, обл. София-град
• Летният дъб на Фердинанд, възраст: 121 г., гр. София
• Източен чинар, възраст: над 1100 г., с. Белащица, обл. Пловдив

В новата категория "Вековните дървета говорят" журито допусна до финала:
• Славейковите дъбове, възраст: 300 г., гр. София, кв. Лозенец
• Дъба на Безеншек, възраст: 134 г., гр. София, кв. Лозенец
• Летния дъб на Фердинанд, възраст: 121 г., гр. София, Университетска ботаническа градина

По традиция, дървото победител в „Дърво с корен 2013” ще бъде обгрижено с необходими мерки за подобряване на състоянието му и ще представи страната ни догодина в международния конкурс "Европейско дърво на годината 2014", където ще се състезава с победителите от конкурсите в Чехия, Унгария и Словакия. Надяваме се, тазгодишният победител отново да попадне след гласуването сред финалистите като впечатли и гласуващите от други страни със своите характеристика и история.