Природозащитници настояват за бързи законови промени, които да спасят Природен парк Странджа от застрояване

23 Яну. 2014
2925
Природозащитници настояват за бързи законови промени, които да спасят Природен парк Странджа от застрояване
В резултат на това България е изправена пред безпрецедентен правен абсурд, който срива доверието на обществото към държавността и правовия ред. Общите и подробните устройствени планове вече ще могат да действат без задължителните съгласувания по закон – екологични, за паметници на културата, за налична инфраструктура, свързани със сигурността и отбраната и т.н.

Това ще доведе и до възобновяване на наказателната процедура и финансови санкции от страна на Европейската комисия поради грубо нарушение на европейското екологично законодателство.

Коалицията „За да остане природа в България” се обръща към:

- парламента да направи спешни законодателни промени в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие:

1. Общите устройствени планове, одобрени без екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, да бъдат обявени за нищожни.
2. Заинтересованата общественост да получи право да търси съдебна защита срещу актове по Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които нарушават екологичното законодателство.

- министър председателя да извърши персонални промени в Министерство на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие, с които да бъдат освободени личностите, довели до действията на двете министерства, поставящи под риск Европейската комисия да спре цялото финансиране по структурните и кохезионни фондове. Тези служители явно не зачитат националното и европейско право и са допуснали да се приемат общи устройствени планове в цялата страна без задължителните съгласуване и процедури, свързани с опазване на околната среда, здравето на хората и културното наследство.

Очакваме горните промени да се случат в рамките на до 10 дни, защото във всеки един момент може да бъде издадено ново разрешително за строеж от рода на „Златна перла“. Наред с това общините вече могат да издават устройствени планове в цялата страна без задължителните процедури.

Искания за разрешаване на проблема са отправени към главния прокурор и омбудсмана.

Призоваваме гражданите да изразят позицията си в защита на българската природа на протестите. Довечера от 18 на Часовника в Бургас и на 28 януари 2014 г., вторник, в София, Пловдив, Бургас, Русе и Сливен. Подробности ще бъдат обявени допълнително.

Повече информация за готвените протести