70% от българите смятат, че природозащитата и икономическото развитие са съвместими

WWF България
04 Март 2014
5220
70% от българите смятат, че природозащитата и икономическото развитие са съвместими
Тазгодишното проучване включи качествено нови въпроси и теми. Над 50% от българите заявяват, че за тях природозащитата е важна, тъй като всеки човек има неотменно право на чиста околна среда. Най-големи очаквания и надежди за опазване на природата има към екологичните организации, сочат резултатите. Следват научните институти и местните власти. Анкетираните демонстрират най-малко доверие към бизнеса и политическите партии – съответно 13 и 10% вярват, че те полагат усилия за опазването на природата.
„Очевидно е, че българите са информирани за природозащитните приоритети в България и ясно идентифицират спешните нужди като замърсена и унищожена природа или некачествено управление на природните ресурси. Нашата работа занапред ще е да им помогнем да разберат кои са начините сами да задвижат механизмите – законодателни и институционални, които се прилагат, за да се спрат злоупотребите с природните ресурси“, коментира Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България.
Изследването е проведено в края на 2013 г. и началото на 2014 г. чрез 1024 преки интервюта по домовете на интервюираните лица.

Проучването може да бъде изтеглено от тук: http://www.wwf.bg/?217137%2Fenvironmental-protection-and-economic-development-intertwined#