МОСВ организира национална среща за въпросите по Натура 2000

08 Фев. 2007
48
На 5 февруари 2007 г. Министерството на околната среда и водите организира национална среща за въпросите по Натура 2000, на която бяха поканени всички заинтересовани страни, граждани и институции. Участваха министърът на околната среда и водите – Дж.Чакъров, председателят на Комисията по околна среда – Г.Божинов, зам. министрите Й. Дардов и Ч. Георгиев (МОСВ), Христо Божинов и Михаил Михайлов – Национална служба за защита на природата, МОСВ, Стефан Юруков - зам. - министър на земеделието и горите, Александър Александров - държавен експерт в Дирекция "развитие на селските райони", МЗГ, както и представители на неправителствените организации, вносителите на мрежата - Симеон Марин (Федерация „Зелени Балкани“) и Младен Граматиков, (Българско дружество за защита на птиците).
Националната среща стартира с презентация на министър Чакъров за Натура 2000 и изграждането и в България. Представители на БДЗП и «Зелени Балкани» отделиха специално внимание на методиката и критериите, които са били използвани, на проектите, по които се е работило и на източниците на финансриране на тези проекти, както и на междинните и крайни резултати от изготвянето на мрежата, които илюстрираха с картен материал и таблични данни. В последвалите дискусии имаше множество опити за провокиране на аудиторията от страна на Амадеус Кръстев и съпругата му, които в последно време се опитват да се представят за екологичните организации и гражданското общество в България. Собственици на частни земи за пореден път изразиха желанието си да строят ХОТЕЛИ в ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ като се позоваваха на единствения закон, който признават – на частната собственост...
В отговор на това министър Чакъров заяви, че мрежата Натура 2000 трябва да бъде изградена. Тя не променя собствеността на земите, предлага възможности за устойчиво ползване и дългосрочна печалба, а ако налага ограничения – компенсира собствениците. Необявяването или недостатъчното развитие на мрежата Натура 2000 може да блокира стартирането на Структурните фондове. Механизмът на компенсациите за земеделските стопани беше подробно представен от експерта в дирекция "Развитие на селските райони" към Министерството на земеделието и горите, г-н Александров.
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров призова да има повече чуваемост в процеса на разясняване на същността на НАТУРА 2000. “Правят се спекулации по този въпрос, емисари обикалят страната, заблуждават хората и изкупуват земите им на безценица”, допълни министърът.
Той обясни отново на собствениците, че и сега при извършване на строителство има задължителни съгласувателни процедури с различните компетентни институции, новото е, че ще има още една оценка в рамките на сега съществуващите процедури. Така хората няма да плащат допълнителни такси, няма да се създадат и предпоставки за корупционни практики при извършването на оценките.
При подготовката на заповедите за обявяване на зоните по НАТУРА 2000 предстоят обществени дискусии община по община, зона по зона. “Именно тогава хората ще могат да изразят позициите си, да кажат възраженията си, да направят предложения”, обясни още Чакъров.
Най-много санкции до момента ЕС е налагал заради неизпълнение на ангажименти в областта на опазването на биологичното разнообразие. Ако не изпълним ангажиментите си по отношение на изграждането на НАТУРА 2000 не само рискуваме да ни бъдат наложени санкции, но и да ни бъде блокиран достъпът до средствата от европейските фондове, припомниха от еко-министерството.
Проф. Димитър Пеев от името на Българската академия на науките подкрепи мрежата Натура 2000 като посочи, че ако досега БАН е участвала на експертно ниво в изграждането на НАТУРА 2000, от тук нататък застава зад нея и като институция.
Българска фондация Биоразнообразие също изрази подкрепата си за изграждането на екологичната мрежа, която в сегашния си вид е най-доброто възможно творение на българската академична мисъл. Те препоръчаха на Общините да се запознаят с гръцкия опит и да си намерят подходящи консултанти по Натура 2000, имайки предвид, че е необходимо не да се вярва на спекулациите на хора, стремящи се да ги плашат, а да се работи реално в полза на общината. Също така Българска фондация Биоразнообразие апелира МОСВ и МЗГ да осигурят реално прилагане на Закона за опазване на околната среда и земеделските закони, тъй като в момента поземлени спекуланти по реда на изключенията бетонират половин България!

Връзки:

* Прес - съобщение на МОСВ
* Прес - съобщение на Българска фондация Биоразнообразие
* Повече за Натура 2000