13 000 участници и 68 тона събрани отпадъци от природните паркове

WWF България
28 Май 2014
2054
13 000 участници и 68 тона събрани отпадъци от природните паркове
Целта на ежегодната кампания, която завърши през 2013 г., беше да ангажира българската общественост в дейности по опазване и облагородяване на най-голямата защитена територия в страната – природните паркове. Всяка година хиляди доброволци от цялата страна участваха в почистването и обновяването на инфраструктурата в парковете.

През годините бяха открити и разчистени редица нерегламентирани сметища. Най-голямо количество отпадъци за целия период на инициативата бяха събрани в природните паркове „Странджа“, „Златни пясъци“ и „Рилски манастир“, а най-много участници бяха регистрирани в парковете „Витоша“ и „Рилски манастир“. В рамките на инициативата бяха изградени 12 моста и нови кътове за отдих, и бяха поставени над 100 информационни табели, които обясняват правилата за отговорно поведение на посетителите.

Благодарение на широката информационна кампания, провеждана всяка година за популяризиране на инициативата и на устойчивото отношение към околната среда, посланието й достигна до милиони българи. За това спомогнаха и редица известни личности от сферата на изкуството, културата и медиите, които подкрепиха каузата и участваха в самото почистване. Последното издание на „Националния ден на природните паркове“ през 2013 г. отчете рекордно висока степен на познаваемост и се превърна в една от най-популярните „зелени“ национални инициативи в страната.

„Природните паркове на България съхраняват безценно богатство от животински и растителни видове, част от последните чисти реки и вековни гори, коментира програмният ръководител на WWF България Веселина Кавръкова. „За няколко години успяхме да заведем десетки хиляди хора от цялата страна сред красиви и ценни местообитания и да ги приобщим към опазването на крехкия природен баланс в парковете“.

„Като основен партньор на инициативата сме щастливи, че тя постигна своята цел, а именно - осезаема позитивна промяна в екологичната култура на обществото ни. Показателен за това е фактът, че през годините отчитахме все по-голям брой доброволци за сметка на все по-малко количество събрани отпадъци. Финалът на тази кампания обаче не означава, че прекратяваме усилията си в тази област, а напротив – планираме нови дългосрочни инициативи, които да надградят постигнатото до момента и да подпомогнат следващите стъпки на обществото ни към устойчивия начин на живот.“, заяви г-н Ясен Гуев, главен директор „Корпоративна политика“ на GLOBUL.