Зубрите в Източните Родопи са вече в по-голямо заграждение

17 Юли 2014
2642
Зубрите в Източните Родопи са вече в по-голямо заграждение
Зубрите прекараха осем месеца в адаптационна ограда на площ от 6 ха. Програмата за адаптация предвижда постепенно увеличаване на оградата. Екипът по проекта изгради с помощта на местни хора още 6 ха. Новото място включва открити площи , площи покрити с драка, смесена гора от дъб и габър и две дерета.

На 4 юли оградата между старата и новата част беше премахната и животните веднага са проявили интерес към новата част. Засега зубрите предпочитат старата част, но постепенно навлизат и в новата част. Предвижда се да се продължи с разширението на заграждението. Това ще е поредната стъпка към пускането им на свобода. Когато според преценката на експертите в екипа зубрите са се аклиматизирали успешно към условията в „Студен кладенец“, ще бъдат пуснати в природата. Това ще са първите зубри в България, живеещи свободно в природата!

В момента зубрите се чувстват добре въпреки горещите летни дни. Tоплата част на деня прекарват на сянка в гората, където се хранят с клони от дървета и храсти, а привечер излизат на открито, за да пасат и да проучват новата си територия.

От октомври 2013 година “Новото тракийско злато“ работи за заселването на зубри в Източните Родопи. Пет зубри, един от застрашените големи видове тревопасни и емблема на възвръщането на дивата природа в Европа, бяха докарани в дивечовъдния участък „Студен кладенец“. Това е първата стъпка в първата реинтродукция на зубри в Родопите и един от акцентите на двегодишния проект „Дивият свят на Източните Родопи“. За съжаление, три от най-младите животни починаха от неочаквано заболяване, но въпреки всичко екипът на проекта е оптимистично настроен, че скоро двата зубъра ще бъдат първите свободно живеещи зубри в България.

Зубрите вече са атракция за местните хора и туристите в Източните Родопи. Над
700 души са посетили тази година „Студен кладенец“, за да ги видят. Зубрите бяха акцентът на Уикенда на отворените врати в Източните Родопи, организиран от „Новото тракийско злато“ през април.